رحیم لطفی و پویان فهیمی
مقالات نوشته شده - الگوی طراحی Facade چیست؟