امیر پورمجیدی

امیر پورمجیدی، از سال ۹۹ به عنوان یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار همراه آسا است. امیر فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و صنعت در رشته شبکه‌های کامپیوتری است و کوله‌باری از دانش توسعه نرم‌افزار را به همراه دارد.