آرمان ملائی

آرمان به عنوان تیم لید، در تیم دواپس آسا مشغول به کار است. مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی، در کنار روحیه یادگیرنده و آموزنده او، باعث شده است تا آموزش و حل مشکلات بقیه، برایش یک اولویت مهم باشد و همیشه آماده جواب دادن به سوالات دیگران است. در ضمن، ما همیشه برای سفر و ورزش، روی آرمان حساب می‌کنیم.