سعید زارعی

سعید با انگیزه و پشتکار، همیشه به دنبال بهتر شدن است و به مطالعه و کسب دانش جدید هم علاقه‌ زیادی دارد. او حدود ۲ سال است که به عنوان متخصص تست خودکار در آسا حضور دارد. به باور سعید تست کردن محصول نهایی خیلی مهم است و اگر محصول به درستی تست نشود، ممکن است کارایی خوب نداشته باشد.